ava Trycera_Paul: Goodevenin to u to my love abhiraj
ava ABHIRAJ: Good Evening Trycera Paul my sweetheart my lovesmiley
ava ABHIRAJ: Good morning my love my sweetheart Trycera Paul 🫂
ava
Girls college ke paas
Aisa koi board nahi hota
Jiske upar likha ho
" Dhire chaliye aage college hai"
Kyunki sab ko pata hai
Yahan sab dhire hi chalenge...smiley
(03:57) Fri, 14 Aug 15
ava
Quote: Georginia: Girls college ke paas
Aisa koi board nahi hota
Jiske upar likha ho
" Dhire chaliye aage college hai"
Kyunki sab ko pata hai
Yahan sab dhire hi chalenge...smiley

Daily dheere chal kar toh meri chal hi ab badal gayi. Mujhe dekh ab galz sitiyan bajati hain. smiley
(05:20) Fri, 14 Aug 15