ava Trycera_Paul: Goodevenin to u to my love abhiraj
ava ABHIRAJ: Good Evening Trycera Paul my sweetheart my lovesmiley
ava ABHIRAJ: Good morning my love my sweetheart Trycera Paul 🫂
ava
Bivi ne Namaz padh kar hath othaye or dua mangnay bagair hi hath niche kar liye.

Shohar: Ye kya ? dua mangi ke nai ?

Bivi: Mangne lagi thi k ALLAH apki tamam mushkilen aasan kar day phir socha kahin me hi na mar jaon.
😁😁😁😂😂
(02:28) Wed, 17 Jun 15
ava
Too good ya.....smiley
(05:18) Wed, 17 Jun 15
ava
smiley haha
(05:04) Wed, 17 Jun 15
ava
Lol..smiley
(04:49) Wed, 17 Jun 15
ava
lol smiley
(04:43) Wed, 17 Jun 15